เหตุใด..หูแมวจึงไวกว่าคน

หูของแมวนั้น สามารถรับฟังเสียงที่มีความถี่มากถึง 60,000 Hertz ซึ่งแสดงว่า มันสามารถจับเสียงของวัตถุที่เคลื่อนที่เพียงเบาๆ ได้ แมวนั้นมีลักษณะพิเศษในการรับเสียงได้ดี โดยที่ตัวหูของแมวนั้นจะมีสัน โค้ง เป็นจุดรวมของการกรองเสียง จึงทำให้ขบวนการรับฟังเสียงที่มากระ ทบกับโสตประสาทนั้นมีมากขึ้น

Read More »