แมวเลียขนทำไม??

แมวจะใช้เวลามากในแต่ละวันเพื่อทำความสะอาด ขนของมัน ในน้ำลายแมวมีสารชนิดหนึ่งชื่อดีเทอร์เจนต์ สาร ชนิดนี้จะช่วยให้ขนสะอาดและมีกลิ่นหอม โดยแมวจะใช้ลิ้น เลียขนทำให้สิ่งสกปรกและขนที่หมดสภาพหลุดออกจากตัว นับว่าเป็นการแต่งตัวของแมวอย่างหนึ่ง แมวสามารถใช้ลิ้นเลียได้ทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นส่วนหัวที่ไม่สามารถเลียได้ แต่มันก็มีวิธีแก้ปัญหา โดยการ เลียที่เท้าก่อน แล้วให้เท้าทำความสะอาดส่วนหัวอีกทีหนึ่ง บางครั้งอาจเห็นแมว 2 ตัว ผลัดกันเลียขนในส่วนที่เอื้อมถึง ยากให้กันและกัน ความสะอาดนั้นมีประโยชน์กับแมวในการล่าเหยื่อ เนื่องจากแมวจะไม่ติดตามเหยื่อ แต่จะใช้การซุ่มดักจับ ดัง นั้น ตัวมันจะต้องสะอาดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นตัวเล็ดลอดออกไป

Read More »